مرکز ترویج و توسعه تکنولوزی هراز ( قطب علمی- کاربردی) کشت ارگانیک و تولید محصول سالم

تماس برای مشاوره

موبایل –   ۰۹۱۱۳۲۱۰۹۷۶ مجید نیک نژاد ( Majid Niknezhad )

فکس:۰۱۱۴۴۲۵۹۳۵۳

ایمیل:info@majidorganic.ir

 

 

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز

گزارش کارورزی خانم ثقفیان

به نام خدا

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز در استان مازندران و در کیلومتر ۱۰ جاده آمل به محمود آباد واقع در پائین دست دشت هراز که شمالا” به دریای مازندران ، جنوبا” به دامنه های سلسله جبال البرز، شرقا” به بابل رود و غربا” به آلش رود ( حوزه آبریز هراز ) در برگیرنده اراضی شهرستانهای آمل – محمودآباد و بخشی از شهرستانهای بابل و بابلسر و نور میباشد ، قرار دارد .

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز یک مرکز دولتی است که از طریق جذب و انتقال و سازگار سازی فن آوری مربوط به مهندسی شالیزار و یکپارچه سازی اراضی ، ماشین آلات کشاورزی و مکانیزاسیون ، کشت مکانیزه برنج ، مدیریت آبیاری و زهکشی ، تولید و تبدیل برنج ، کشت های بعد از برنج ( محصولات زمستانی ) ، آب بندان ها  و مدیریت آب در شالیزارها ، بررسی و توسعه دانش و اطلاعات مربوطه سعی دارد که با توسل به ارائه آن ها به بخش کشاورزی ، نیروی انسانی را از طریق آموزش های عملی ، ایجاد پایلوتها ، و همکاری در زمینه بازدیدها ، برگزاری کارگاه ها ، سمینارها و نمایشگاه ها و ارائه آگاهی های عمومی و مشورت های مستقیم و همکاری با دانشگاه ها و دانشجویان بویژه در تهیه پایان نامه های فوق لیسانس و دکترا گام موثری را برای بخش کشاورزی بردارد.

در واقع این مرکز بعنوان  یک  مرکز مطالعاتی ، آموزشی و مشورتی تلاش میکند که از طریق تقویت نظام دانش و اطلاعات کشاورزی ، توسعه منابع انسانی ، توانمند ســازی تسهیل گران کارشناسان و تکنسین های  کشاورزی)  کارگزاران( کارشناسان بخش خصوصی)  و زارعین کلیدی و رهبران جامعه روستائی ، و ترغیب ظرفیت سازی نهادی (سازمان  کشاورزان، سازمان فارغ التحصیلان یا خدمت دهندگان به بخش کشاورزی) به ارتقای ظرفیت ها ، توانمند سازی جامعه ، افزایش بهره وری کشاورزی و حرکت بسوی توسعه کشاورزی کمک کند .

خلاصه ای از سوابق همکاریهای فنی دولتین ج.ا.ایران و ژاپن در خصوص توسعه کشاورزی :

مطالعات توسعه کشاورزی و توسعه زیر بناها

 • مطالعه طرح جامع دشت هراز با همکاری جایکا

مدت مطالعه : از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۶۷

 • مطالعات امکان پذیری با همکاری جایکا

مدت مطالعه : از سال ۱۳۶۹ تا سال ۱۳۷۱

 • ایحاد مرکز توسعه منابع انسانی کشاورزی هراز

دوره همکاری : ۵ سال از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳

موقعیت جغرافیایی دشت هراز و مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز در کشور ایران :

مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز در استان مازندران و در کیلومتر ۱۰ جاده آمل به محمود آباد واقع در پائین دست دشت هراز که شمالا” به دریای مازندران ، جنوبا” به دامنه های سلسله جبال البرز، شرقا” به بابل رود و غربا” به آلش رود ( حوزه آبریز هراز ) در برگیرنده اراضی شهرستانهای آمل – محمودآباد و بخشی از شهرستانهای بابل و بابلسر و نور میباشد ، قرار دارد .

موقعیت جغرافیائی:

عرض جغرافیائی : از ۳۵ درجه و ۲۴ دقیقه تا ۳۶ درجه و ۴۳ دقیقه شمالی

طول جغرافیائی : از ۵۲ درجه و ۱۲ دقیقه تا ۵۲ درجه و ۴۰ دقیقه شرقی

محدوده : از جنوب به منطقه جنگلی، از غرب به رودخانه آلش رود، از شرق به رودخانه بابل رود و از شمال به دریای مازندران

مساحت دشت : ۱۰۸۰۰۰ هکتار

شرح وظایف مرکز ترویج وتوسعه تکنولوژی هراز در ارتباط با نظام شالیزاری

 

 • سیاستگذاری برای بررسی مسائل و مشکلات نظام شالیزاری کشور و ارائه راهکارهای مناسب به شاغلین حوزه نظام شالیزاری به منظور ارتقاء و گسترش شیوه های نوین شالیکاری،
 • اولویت بندی مسائل و مشکلات موجود در نظام شالیزاری و انعکاس آن به مراجع تحقیقاتی ، آموزشی و ترویجی ذیربط برای دستیابی به راهکارهای مناسب .
 • انجام بررسی های لازم در خصوص بهره برداری از دستاوردها و دانش بومی موجود در نظام شالیزاری و ارائه الگوهای مناسب در رابطه با بکارگیری آن ها
 • برنامه ریزی ، برای سازگاری و بومی نمودن فناوری های مربوط به نظام شالیزار از قبیل مهندسی شالیزار و یکپارچه سازی اراضی – ماشین آلات کشاورزی و مکانیزاسیون برنج – مدیریت آب و آبیاری و زهکشی ، کشت دوم و فرآیند تبدیل شالی به برنج از طریق اجرای طرح های تحقیقی – تطبیقی و تحقیقی – ترویجی و سایر روش های ترویجی
 • برنامه ریزی در خصوص آموزشهای کاربردی و شغل محور به کارشناسان و مروجان موضوعی ، مددکاران ترویج ، مهندسین مشاور شرکت های خدماتی فنی مشاوره ای ، کشاورزان پیشرو و تشکل‌ها و تعاونی های تولید مرتبط با نظام شالیزاری
 • ترویج وانتقال یافته های مربوط به توسعه شالیکاری و افزایش تولید در واحد سطح از طریق طراحی و اجــرای برنامه های ترویجی و آموزشی
 • تعامل با واحد های ترویج و آموزش سازمانهای جهاد کشاورزی در مناطق برنج خیز کشور در خصوص اجرای برنامه های آموزشی و ترویجی در زمینه شالیکاری
 • ارزشیابی و پایش برنامه های آموزشی و ترویجی انجام شده در نظام شالیزاری و انعکاس نتایج به مراجع ذیربط
 • تعامل در انجام تحقیقات فناوری بنیان و توسعه نتایج آن به نظام شالیزار
 • توسعه همکاری با موسسات داخلی و خارجی به منظور بررسی ، انتقال و توسعه تکنولوژی ، توسعه منابع انسانی ، مبادله اطلاعات و تجارب و اجرای پروژه های مشترک
 • استقرار و پایداری سامانه ( سایت ) دانش و اطلاعات نظام شالیزاری
 • انجام امور اداری و مالی مرکز در حدود اختیارات تفویض شده

 

آرمان :

ارتقای ظرفیت ها و توانمند سازی جامعه دست اندرکار نظام شالیزار ، افزایش بهره وری شالیزارها و حرکت به سوی توسعه پایدار در نظام شالیزاری کشور .

ماموریت :

ترویج وتوسعه دانش و فن آوریهای مرتبط با نظام شالیزاری و کمک به ایجاد تشکل ها و نظام های بهره برداری شالیزاری برای حل مشکلات نظام شالیزاری کشور .

 

راهبرد :

بهبود کیفیت زندگی شالیکاران از طریق بسیج توان بالقوه شالیکاران ، ارتقای دانش و مهارت آنان در ساخت جامعه پویا و آگاه به فرصت ها و تهدیدها و قادر به تعامل با محیط زیست ، تغییرسیستم شالیزاری از یک نظام تک کشتی به نظام چند منظوره با سهولت دسترسی به مزارع ، کاهش صعوبت کار و افزایش رضایت مندی ناشی از کار و تحقق خودکفایی در تولید محصول استراتژیک برنج در کشور.

اهداف :

 • کمک به توسعه پایداری در نظام شالیزاری

برنامه ریزی برای بهبود پایداری در نظام شالیزاری با توسعه تفکر مهندسی شالیزار ، مدیریت آب ، مکانیزاسیون ، کشت دوم ، بررسی و توسعه روش های تولید محصولات سالم ، تنوع کشت و روشهای جدید کشت و کار با تاکید بر استفاده بهینه از نهاده ها .

 

 • کمک به توسعه ظرفیت سازی نهادی برای نظام شالیزاری

برنامه ریزی برای توانمند سازی تسهیل گران ، مروجان و کارشناسان ، زارعین کلیدی و رهبران فنی جوامع روستایی و شرکت ها و تشکل های مرتبط با نظام شالیزاری با استفاده از آموزشهای کاربردی و مهارتی و ایجاد مزارع پایلوت .

 

 • کمک به بهبود وضعیت اقتصادی جوامع محلی شالیکار

برنامه ریزی برای توانمندسازی شالیکاران برای افزایش تولید و درآمد و کاهش هزینه ها با استفاده از آموزش و کاربرد تکنولوژیهای مناسب و درخور نظام شالیزاری .

 

 • توسعه دانش و اطلاعات کشاورزی

برنامه ریزی برای انجام مطالعات ، آزمون های سازگاری و بومی سازی فن آوریها با همکاری موسسات علمی ، تحقیقاتی ، آموزشی و ترویجی ، ارائه مشورت های تخصصی ، برگزاری اجلاس ، ارائه آگاهی های فنی و مهارتی و انتشار مستندات علمی مرکز .

 

 • توسعه همکاری با موسسات داخلی و خارجی مرتبط با نظام شالیزار

برنامه ریزی برای برگزاری نشست ها ، قراردادهای همکاری ، ارتباط با موسسات علمی ، تحقیقاتی ، آموزشی ، ترویجی و اجرایی و سازمانهای بین المللی مانند JICA ، FAO و APO به منظور جذب و انتقال دانش و تکنولوژی ، مطالعات میدانی واجرای پروژه های مشترک .

 

شرح وظایف گروه آموزش و ترویج

 • نیاز سنجی و اولویت بندی مسایل و مشکلات در حوزه نظام شالیزاری و انعکاس آن مراجع ذیربط.
 • برنامه ریزی ، اجراء و پایش و ارزشیابی فعالیت های آموزشی و ترویجی برای توسعه منابع انسانی نظام شالیزاری.
 • برنامه ریزی برای تولید متون علمی و آموزشی و بسته های آموزشی با همکاری گروه های فنی مرکز.
 • مطالعه اثرات تکنولوژی های ارائه شده در نظام شالیزاری از جنبه های فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی.
 • برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت و ارزیابی مستمر فعالیت ها محوله گروه .

 

شرح وظایف گروه مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی

 • بررسی و اولویت بندی مسایل و مشکلات توسعه مکانیزاسیون و صنایع تبدیلی در نظام شالیزاری و ارائه راهکارهای مناسب.
 • آموزش و ترویج تکنیک های علمی و عملی به منابع انسانی مربوطه در زمینه معرفی ، انتخاب و کاربرد ماشین های کشت مکانیزه و صنایع تبدیلی در نظام شالیزار با تکیه بر تجارب ، دستاوردها و دانش بومی موجود.
 • بررسی سازگاری و بومی سازی فناوری های مرتبط با مکانیزاسیون در شالیزاری.
 • همکاری در انجام تحقیقات فناوری بنیان در زمینه مکانیزاسیون و توسعه نتایج آن در نظام شالیزاری .
 • برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت و ارزیابی مستمر فعالیت ها محوله گروه .

 

شرح وظایف گروه امور زیربنایی

 • بررسی و اولویت بندی مسایل و مشکلات توسعه یکپارچه سازی اراضی در نظام شالیزاری و ارائه راهکارهای مناسب.
 • آموزش و ترویج تکنیک های علمی و عملی به منابع انسانی مربوطه در زمینه معرفی مفاهیم و اصول ، مطالعه و طراحی ، اجراء و ارزشیابی و اثرات و پایداری یکپارچه سازی در اراضی شالیزاری کشور با تاکید بر شرایط ، تجارب ، دستاوردها ی موجود.
 • بررسی سازگاری و بومی سازی فناوری های مرتبط با یکپارچه سازی اراضی شالیزاری.
 • همکاری در انجام تحقیقات فناوری بنیان در زمینه یکپارچه سازی اراضی شالیزاری و توسعه نتایج آن در نظام شالیزاری .
 • برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت و ارزیابی مستمر فعالیت ها محوله گروه .

 

شرح وظایف گروه تکنولوژی زراعی

 • بررسی و اولویت بندی مسایل و مشکلات توسعه تکنولوژی زراعی در نظام شالیزاری و ارائه راهکارهای مناسب.
 • آموزش و ترویج تکنیک های علمی و عملی به منابع انسانی ذیربط در زمینه معرفی ، انتخاب و کاربرد سیستم های مختلف کشت برنج و محصولات ثانوی در اراضی شالیزاری با بهره گیری از تخصص ، تجارب ، دستاوردها و دانش بومی موجوددر نظام شالیزاری.
 • بررسی سازگاری و بومی سازی فناوری های مرتبط با تکنولوژی زراعی در شالیزاری.
 • همکاری در انجام تحقیقات فناوری بنیان در زمینه تکنولوژی زراعی و توسعه نتایج آن در نظام شالیزاری .
 • برنامه ریزی ، هدایت ، نظارت و ارزیابی مستمر فعالیت ها محوله گروه .

 

نظرتون و به ما بگین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.