مرکز ترویج و توسعه تکنولوزی هراز ( قطب علمی- کاربردی) کشت ارگانیک و تولید محصول سالم

مرکز ترویج و توسعه تکنولوزی هراز ( قطب علمی- کاربردی) کشت ارگانیک و تولید محصول سالم

تماس برای مشاوره موبایل –   ۰۹۱۱۳۲۱۰۹۷۶ مجید نیک نژاد ( Majid Niknezhad ) فکس:۰۱۱۴۴۲۵۹۳۵۳ ایمیل:info@majidorganic.ir     مرکز ترویج و...