ان الذین یتلون کتاب الله و اقامو اللطوة و انفقوا مما رزقنا هم سرا و علانیه یرجون تجارة لن تبور ( سوره فاطر آیه 29) ----- و آنها که کتاب خدا را تلاوت کرده و نماز بپا می دارند و از آنچه خدا روزیشان فرموده پنهان و آشکار به فقیران انقاق می کنند و امید تجارتی دارند که هرگز زیان و زوال نخواهد یافت.

تماس با ما

مجید نیک نژاد

موبایل  ۰۹۱۱۳۲۱۰۹۷۶

فکس:۰۱۱۴۴۲۵۹۳۵۳

ایمیل:info@majidorganic.ir