کود های زیستی و بذر مال

کود های زیستی و بذر مال

—————————————————————————————————————————————————————————————— تولید کمپوست با روش غیر هوازی با استفاده از ضایعات پودر قهوه و نیشکر و سبوس برنج و ضایعات...

طرح مکانیزه ی تولید برنج ارگانیک ( مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و کار)

طرح مکانیزه ی تولید برنج ارگانیک ( مرکز کارآفرینی و توسعه کسب و کار)

(أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ) آیا هیچ درباره آنچه کشت مى کنید اندیشیده اید»؟ ( أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ) «آیا شما آن...

شرکتهای مجاز صدور گواهی محصولات ارگانیک و سایت های مرتبط+

شرکتهای مجاز صدور گواهی محصولات ارگانیک و سایت های مرتبط+

شرکت پارس گواه: شرکت پارس گواه PARS_APP_01_02   شرگت بیوسان گواه: شرکت بیوسان گواه شرکت بازرسی تلاشگران ارتقاء کیفیت تاک:...

نحوه اخداث سردخانه در سطح کشاورز+

نحوه اخداث سردخانه در سطح کشاورز+

سرد خانه و اهمیت آن در کشاورزی نحوه احداث سردخانه فایل اطلاعات کلی ساخت سردخانه  ۱ keeping quality   keeping...