مراحل احداث چاه آب در منطقه مازندارن( در سطح کشاورز)

مراحل احداث چاه آب در منطقه مازندارن( در سطح کشاورز)

IMG_20180421_115754IMG_20180421_115752

 • نعیین مکان احداث چاه با توجه به  شیب مزرعه برای هدایت آب  – امنیت – سایه بودن مانند  زیر درخت …..  
 • – تعیین حدود سطح آب با توجه به سوال از کشاورزان اطراف که قبلا چاه اخداث نمودند   
 • – پروفیل خاک با توجه به لایه ABC  
 • احداث چاه اولیه با عرض یک متر  و در صورت مشکل ریزش توصیه می شود به همراه کلاف چاه کنده شود تا از چاه کن از خطر در امان باشد و ادامه کندن چاه تا رسیدن به رطوبت  
 • – تهیه موتور روبین برای خروج آب و ادامه کندن چاه همراه با روبین کم گاز ( دقت شود که  از این مرحله کار با دقت بیشتری پیگیری شود چون امکان ریزش وجود دارد )  
 • – دقت در عمود بودن چاه در زمان نصب کلاف   – به جای کندن با دست ، امکان استفاده از بیل بکو  نیز بوده که حدود ۴ متر می تواند احداث چاله نماید  
 • – در ادامه در صورت پایین بودن رطوبت باید از مته پشت تراکتوری استفاده نمود 
 • – دستمزد چاه کن پشت تراکتوری برای لوله متری ۸۰ هزار تومان و متری ۸۰ هزار تومان برای کندن و در مجموع ۱۶۰ هزار تومان هست  – دقت شود برای اتصال لوله بهتر هست از روش جوش دادن استفاده شود – در زمان کندن چاه با نمونه برداری از خاک و جنس سنگ می توان حدود سطح آب و میزان خروج آب را پیش بینی نمود  – در منطقه آمل خروج سنگ کهربایی و سنگ کبود از نشانه کف بستر رودخانه هست  – بعد از احداث چاه باید حداقل ۴ ساعت روبین روشن باشد تا علاوه بر خروج گل و لای ، مسیر چشمه باز شود  
 • –  در کندن چاه در صورت مشاهده لایه سخت باید با استفاده از وزنه ۴۰۰ کیلویی آن لایه و یا سنگ شکسته شود که آن خود نشانه شاید یک مسیر خوب آب باشد  و خیلی زود نامید نشوید و چاه را جابجا نکنید
 • بعد از احداث چاه برای حفظ آن باید به اندازه ۵۰ سانتیمتر از کف زمین بالاتر ، کلاف گذاشت تا گل و لای وارد چاه نشود. و همچنین برای ایمنی چاه روی آن را با کلاف سیمانی پوشاند.
 • برای افزایش دبی آب چاه ، می توان هر چند سال یک مرتبه لایروبی صورت گیرد.

نظرتون و به ما بگین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.