نحوه شکل گیری یک سایت الگویی تولید محصول سالم برنج در روستای خوردونکلا محمود آباد

نحوه شکل گیری یک سایت الگویی تولید محصول سالم برنج در روستای خوردونکلا محمود آباد

(أَ فَرَأَیْتُمْ ما تَحْرُثُونَ)

آیا هیچ درباره آنچه کشت مى کنید اندیشیده اید»؟

( أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزّارِعُونَ)

«آیا شما آن را مى رویانید یا ما مى رویانیم»؟

 

 

 

————————————————————————————————————————————————————————————–

 

 

 

مزرعه خردونکلا (  word

مدرسه در مزرعه کشاورز : محقق در ارتباط مستقیم  و نزدیک با بهره بردار و در جهت انتقال یافته های جدید تحقیقاتی در سایت خود مزرعه کشاورز و بازخورد آن در عرضه کشاورز می باشد. سیستم اداره این پروژه به صورت مشارکتی و به صورت عملی  برای کشاورزان می باشد. و در واقع تحقیق- آموزش- ترویج در یک زمان می باشد.

مدرسه در مزرعه یا(  F.F.S( Farmers Field School روشی نوین در آموزش کشاورزان محسوب میشود که کاملا” بصورت مشارکتی به همراه کشاورزان در طول یک فصل زراعی در محل مزرعه برگزار میگردد .اصطلاح مدرسه در مزرعه برداشتی از یک عبارت اندونزیائی ( سکولالاپانگان) میباشد که دقیقا” به معنی مدرسه ای است که درمزرعه تشکیل میگردد. این روش آموزشی در اواخر ۱۹۸۰ میلادی اولین بار در اندونزی اجرا شد.
تفاوت شیوه مدرسه در مزرعه با سایر روشهای آموزشی چیست ؟
در روشهای آموزشی قدیم ، معمولا” آموزشی در کلاسها مساجد، حسینیه ها برگزار میشد و یکنفر بعنوان استاد مبحث مورد نظر را مطرح و کشاورزان دعوت شده تنها شنونده بودند در صورتیکه در S.F.F  آموزش درمحل  مزرعه  برگزار میشود و علیرغم حضور تسهیلگر، کارشناس ، محقق و کشاورز، متکلم وحده وجود ندارد و استاد کلاس همان مزرعه میباشد . در این شیوه تجربه و علم در هم می آمیزد لذا از تاثیر فوق العاده ای برخوردار است.
مدل ارتباطی تحقیق – ترویج وکشاورز
روش آموزشی قدیم:  تحقیقات ترویج  کشاورز
روش آموزش جدید(F.F.S)
تسهیلگر کیست؟
تسهیلگر فردی است آموزش دیده که مسئولیت هدایت گروه مدرسه در مزرعه را برای رسیدن به اهداف آموزشی بعهده دارد.
تبحر تسهیلگر و دارا بودن خصوصیات لازم برای تسهیلگری از عوامل مهم و موثر در موفقیت شیوه آموزشی S.F.F میباشد . ولی همانطور که توضیح داده شد تسهیلگر را نباید با استاد اشتباه گرفت و بار دیگر تاکید میگردد در این شیوه آموزشی استاد، مزرعه کشاورزان میباشد.چهار اصل اساسی در شیوه آموزشی مدرسه در مزرعه عبارتند از:
۱– حفظ سلامت محصول در طول فصل زراعی
در این رابطه کشاورزان با مدیریت جامع تولید آشنا میشوند به عبارت دیگر تمامی اقداماتی را که جهت تولید محصول مناسب و سالم در طول یک فصل زراعی از قبیل عملیات قبل از کاشت ، داشت و برداشت که باید انجام شود بطریق تجربی و علمی فرا میگیرند.
بعنوان مثال کشاورزان طبق عادت بذر جو را به میزان ۱۵۰۱۸۰ کیلوگرم در هکتار میکارند اما در این شیوه طی یک تمرین عملی مقداری از همان بذر در اختیار اعضا» گروه قرار میگردو آنها با تعیین درجه خلوص بذر با شناخت و آگاهی اقدام به مقدار مناسب بذر مینمایند.
۲– ملاقات هفتگی کشاورزان با همدیگر:
یکی از اصول مدرسه در مزرعه تعیین زمان ملاقات هفتگی اعضای گروه در محل مزرعه مورد نظر میباشد که در جلسات ابتدائی،طبق نظر گروه ، روزی را در هفته جهت ملاقات همدیگر و بازدید مزرعه و همفکری برای بررسی تصمیمات اتخاذ شده در جلسه قبل و تصمیم گیری برای فعالیتهائی که تا جلسه بعد باید انجام شود، تعیین میکنند.
رعایت این اصل به اعضای گروه آموزش میدهد که برای دستیابی به محصول مناسب باید مزرعه خود را بطور منظم معاینه و بازدید کنند و از هیچ رخدادی غافل نمانند.
طی ملاقات هفتگی کشاورزان حاضر به چند گروه تقسیم شده هر گروه بخشی از مزرعه را بازدید میکند و سپس دور هم جمع شده مشاهدات و نظرات گروه خود را بر روی کاغذ بزرگی که در اختیار دارند نوشته و به نوبت برای سایرین قرائت نموده و توضیح میدهند و به بحث و بررسی مزرعه می پردازند.
۳–  حفظ تعداد و تنوع دشمنان طبیعی در مزرعه
شناخت آفات – دشمنان طبیعی آفات و جمعیت آنها و نحوه زندگی این عوامل در بازدیدهای منظم گروه  F.F.S از مزرعه و آماربرداری تاثیربه  سزائی در کاهش مصرف سموم و کنترل آفات دارد.
لذا مشاهده میشود که با توجه به اثرات سو مصرف سموم شیمیائی بر سلامت انسان و محیط زیست و هزینه هایی که بر تولید کننده تحمیل میکند برای مبارزه تلفیقی آف (I.P.M)بهترین بستر همان مدرسه در مزرعه میباشد.(I.P.M/F.F.S)
۴– ماهر شدن کشاورزان در مدیریت مزرعه
از اثرات خوب مدرسه در مزرعه اینست که کشاورزان حاضر در این گروه وقتی در تمام مراحل کشت و کار حضور داشته و بصورت گروهی تصمیم گیری کرده اند و حتی در بعضی موارد آزمایشات مقایسه ای انجام میدهند ( مثلا” تاثیر مقادیر مختلف یک کود در رشد گیاه مورد نظر ) و نتیجه حاصل را در مزرعه شخصی خود اجرا میکنند ، در پایان دوره هر کدام به یک مدیر مزرعه تبدیل میشوند و تجربیات و معلومات خود را به سایر کشاورزان که در این گروه حضور نداشته اند انتقال داده و ترویج مینمایند.
توضیح این مطلب ضروریست که اجرای شیوه S.F.F  باید براساس شرایط اجتماعی اقتصادی – فرهنگی هر منطقه منطبق باشد تا به موفقیت دست یابد و در اینصورت ضمن کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیائی موجب حفظ محیط زیست ، کاهش هزینه ها و افزایش در آمد کشاورزان خواهد شد.
این شیوه آموزشی را میتوان علاوه بر محصولات زراعی جهت باغات – گلخانه ها و حتی دام و طیور نیز اجرا نمود.
در شهرستان اسلامشهر نیز تاکنون ۳ دوره مدرسه در مزرعه جهت محصولات گندم – جو و ذرت علوفه ای اجرا شده که نتایج قابل توجهی داشته است:
۱– مشارکت کشاورزان در مباحث هر جلسه شامل بحث و گفتگو و تصمیم گیری و پیگیری تصمیمات خودشان در جلسات بعدی S.F.F موجب عدم خستگی و کسالت آنها در طول برگزاری هر کلاس آموزشی میشود.
۲– تنوع کاری و کارکردن آنها با ابزاری مانند ( تور حشره گیری – ذره بین – ظروف نگهداری حشرات ، کاغذ ، ماژیک و قفس های کوچک و بزرگ مطالعه آفات و حشرات و….. انگیزه حضورآنها در این کلاسها را بیشتر می کند.
۳ – حضور کشاورزان گروه در محل مزرعه مورد نظر ، تحرک و بازدید مزرعه از جنبه های مورد علاقه کشاورزان است
۴– آشنائی کشاورزان با یکدیگر و استفاده از تجربیات همدیگر و نقد و بررسی فعالیتهای همدیگر و بکارگیری دانش بومی در اجرای هر دوره آموزشی)
۵– کشاورزان به اجرای طرحها و شیوه های زراعی جدید در مزارع خودشان رغبت بیشتری نشان میدهند.
۶–  اعضای گروه  F.F.S همانند مددکاران ترویجی در انتقال یافته های خود به سایر کشاورزان همسایه نقش موثری ایفاد میکنند.
۷– عادت کشاورزان به برنامه ریزی کاری، نظارت دقیق مزرعه و ثبت آمار و اطلاعات مورد نیاز.
۸– آشنائی بیشترکارشناسان و محققین با مسائل و مشکلات اجرائی کشاورزی که تنها در زمان اجرای عملیات کشاورزی قابل شناسائی هستند.

 

————————————————————————————————————————————–

 

۲۵/۱۱/۹۴

موضوع : برگزاری جلسه نیازسنجی آموزشی سایت الگویی برنج

با سلام و احترام، جلسه نیازسنجی آموزشی سایت های الگویی برنج  مورخه ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ در روستای خوردونکلا برگزار گردید . در این جلسه پس از خیر مقدم گویی و بیان کلی اهداف طرح و دلایل انتخاب روستای فوق برای  اجرای طرح،آقای  مهندس نورانی (از ترویج شهرستان محمودآباد) در ادامه  به ارائه  توضیحات تکمیلی دراین باره پرداخت . در این جلسه در راستای شناسایی مشکلات پیش روی کشاورزی منطقه با همفکری و مشورت کشاورزان و نظرسنجی صورت گرفته، که نیاز های آموزشی  جهت برنامه ریزی به شرح ذیل اعلام گردید.

  ۱ – زمان آغاز شخم و شیاراراضی شالیزاری.

۲ – مشکل کم آبی زیاد خوردونکلا و عدم تطبیق این مساله با زمان صحیح آماده سازی زمین

۳ – تهیه صحیح خزانه سنتی و مکانیزه و مراقبت از آن.

۴ –ضد عفونی و جوانه دار کردن بذر.                                                                                                                       

۵ – میزان بذرمصرفی در خزانه.

۶ –نشاء کاری صحیح و مبارزه با علف های هرز

۷ – مبارزه با آفات و بیماری ها در زمان مشخص و تعیین شده

۸ – استفاده از کودهای سرک در زمان صحیح با استفاده از شاخص برگ

۹ – آبیاری تناوبی

۱۰ – موضوع های مرتبط و تاثیرگذار در مرحله برداشت

در انتهای جلسه نیز کشاورزان پیشنهادات خود را بدین گونه بیان نمودند:

۱-استفاده از سامانه اینترنتی جهت دریافت آخرین یافته­های کشاورزی

۲-استفاده از روشهای بیولوژیک در زمینه مبارزه با ساقه­خوار

۳-حفرچاه عمیق در روستا جهتبرطرف کردن مشکل کم­آبی جهت آماده­سازی هرچه زودتر زمین شالیزاری برای مبارزه با کرم ساقه­ خوار

لیست اسامی شرکت کننده  در کلاس نیاز سنجی آموزشی سایت الگویی برنج- روستای خوردونکلا–  مرکز جهاد کشاورزی کلوده تاریخ : ۲۵/۱۱/۹۴

ردیف نام و نام خانوادگی نام پدر ش.ش ت.ت شغل میزان تحصیلات کد ملی
۱ رمضان هدایتی مهدی ۹ ۱۳۲۲ کشاورز ابتدایی
۲ سهراب حسن پور حسین ۲ ۱۳۳۴ کشاورز فوق لیسانس
۳ عباس حسن پور رمضان ۲۸۱ ۱۳۲۸ کشاورز ابتدایی
۴ حیدر حیدری عباس ۲۵۰ ۱۳۳۱ کشاورز ابتدایی
۵ علیرضا هدایتی علی محمد ۱۰ ۱۳۳۵ کشاورز راهنمایی
۶ علی اصغر صادقی عباس ۴ ۱۳۳۵ کشاورز ابتدایی
۷ علی اصغر پیروزان علی اکبر ۱۶ ۱۳۴۸ کشاورز دیپلم
۸ رمضان اسلامی اسماعیل ۲۰۲۴ ۱۳۳۱ کشاورز ابتدایی
۹ حسن هدایتی اکبر ۳۶۵ ۱۳۴۱ کشاورز ابتدایی
۱۰ عیسی دشتی احمد علی ۳۶۲۴ ۱۳۵۷ کشاورز فوق دیپلم
۱۱ علی مداحی حسین ۳۴۷ ۱۳۳۵ کشاورز لیسانس
۱۲ حسین علیپور رجبعلی ۱۰ ۱۳۳۸ کشاورز لیسانس
۱۳ ابراهیم سیفی اسماعیل ۳۰۷ ۱۳۳۱ کشاورز ابتدایی
۱۴ هادی مداحی ابراهیم ۵ ۱۳۴۰ کشاورز ابتدایی
۱۵ امان الله قاسمی اصغر ۱۷ ۱۳۳۵ کشاورز ابتدایی
۱۶ حسن علیزاده حسین ۳ ۱۳۵۱ کشاورز ابتدایی
۱۷ سید مرتضی فاطمی سید جعفر ۴ ۱۳۳۴ کشاورز ابتدایی
۱۸ علی حیدری یوسف ۴۷۹ ۱۳۴۵ کشاورز ابتدایی
۱۹ ذبیح الله کیا خسرو صادق ۵۸۴ ۱۳۵۶ کشاورز ابتدایی
۲۰ رمضان فرجی حسین ۱ ۱۳۴۵ کشاورز ابتدایی

 

 

 

20160214_102356

20160214_102502

———————————————————————————–

 

۵/۱۲/۹۴

power point ) land preparation

بسمه تعالی

مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان محمودآباد

موضوع : برگزاری پروژه سایت الگویی برنج

با سلام واحترام،  به استحضار می­رساند جلسه اول سایت الگویی برنج، مورخه ۵/۱۲/۹۴ ، با موضوع آماده­سازی زمین اصلی (شخم و شیار)

در روستای خوردونکلا  برگزار گردید.

علی اکبر رضائی

رئیس مرکز جهاد کشاورزی کلوده

DSC09405 DSC09408 DSC09409 DSC09420 DSC09440

 

——————————–

۱۲/۱۲/۹۴

برگزاری کارگاه  آموزشی و ترویجی  پروژه F.F.S برنج  در سال زراعی ۹۵-۹۴

درروستای خردونکلا محمودآباد

در راستای همکاریهای مورد نظر با مدیریت هماهنگی ترویج  سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ، و مصوبات جلسه  مشترک با مسئولین ترویج شهرستان محمودآباد، نماینده معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور خصوص اجرای پروژه F.F.S در زمینه تولید محصول برنج ،

آقای آقای مهندس نیک نژاد محقق معین روستای خردونکلا( یکی از سایت های الگویی مرکز هراز)، در تاریخ ۱۲ اسفند ماه  ۱۳۹۴ اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی فنی و مهارتی با عنوان عملیات جوانه زنی بذر برنج نمود. در این کارگاه آموزشی کوتاه مدت ترویجی مباحث فنی خصوصیات بذر برنج و جوانه زنی برای کشاوزان پیشرو آن روستا بصورت مشارکتی  تدریس  گردید.

 موضوع کلاس : عملیات جوانه زنی بذر برنج

رطوبت بذر ، وزن هزار دانه ، خالص بودن بذر ،سبک و سنگین نمودن بذر ، نحوه اندازه گیری چگالی آب ، ضد عفونی بذر ، میزان بذر مورد نیاز در یک هکتار

DSC09613 DSC09608 DSC09600 DSC09616 DSC09630 DSC03626 DSC03747 DSC03743 DSC03740 DSC03584 DSC03584 DSC03587 DSC03590 DSC03593 DSC03598 DSC03618 DSC03624 DSC03626

—————————————————…………………………….

۱۹/۱۲/۹۴

 

برگزاری کارگاه آموزشی فنی و مهارتی عملیات جوانه زنی بذر برنج پروژه F.F.S برنج درروستای خوردونکلا محمودآباد

در  ادامه اجرای پروژه F.F.S در زمینه تولید محصول برنج ، روستای خردونکلا( یکی از سایت های الگویی مرکز هراز)، کارگاه آموزشی فنی و مهارتی با عنوان عملیات جوانه زنی بذر برنج در تاریخ  ۱۹  اسفند ماه  ۱۳۹۴ برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی کوتاه مدت ترویجی مباحث فنی نحوه نهیه خزانه و مشکلات و راهکاری موثر برای پیشگیری در خصوص آن برای  کشاوزان پیشرو آن روستا بصورت مشارکتی توسط مهندس نیک نژاد محقق معین آن پروژه تدریس گردید.

لازم به ذکر بوده کلاس مربوطه ابتدا به صورت فایل power point  و فیلم نمایشی در  دهیاری روستای مربوطه شروع شد  در ابتدا مروری بر مباحث مطرحه شده در جلاسه قبل شده و سپس مباحث جدید طرح شد  و در  ادامه کلاس در مزرعه نمایشی برگزار شد.

 موضوع کلاس : آماده سازی بستر و احداث خزانه

خاک بستر ، نقش مواد آلی ، جهت  و ابعاد خزانه ، نحوه آبیاری ، میزان بذر در متر مربع ، نحوه پوشش خزانه ، انواع خزانه سنتی و مکانیزه ،  نحوه کنترل علف هرز در خزانه

مدیریت خزانه ( نکات بحث شده در خزانه حاج آقا هدایتی)

 • رنگ برگ سبز روشن نشانه یک نشاء خوب بوده واز مصرف کود اوره در خزانه  خودداری شود
 • در صورت کم رنگ بودن برگ ، می توان به میزان ۵۰۰-۱۰۰۰ گرم در خزانه به ابعاد ۳ متر در ۱۵ متر ، کود اوره ( شکری ) استفاده شود. زمان مصرف آن بعد از برداشت پلاستیک در حدود یک یا دو روز بعد از آن می باشد. از نکات مهم دقت در شرایط آب و هوایی می باشد. و زمان مصرف باید هوا گرم باشد و در پیگیری پیش بینی هواشناسی باشیم و به طور کلی در حدود ۲ روز قبل و بعد از مصرف کود اوره باید هوا گرم باشد.
 • دقت در آمار هواشناسی سه ساله از اطلاعات بسیار مفید در زمان بذر پاشی و پلاستیک کشیدن و …. می باشد سایت Accuweather Amol از اعتبار خوبی برخودار هست
 • در صورت مشکل بیماری لکه قهوای در اولین فرصت از سموم مجاز مانند تیلیت به میزان ۲۰۰ سی سی در ۱۰۰ لیتر آب  استفاده شود. دقت در شرکت سازنده و میزان ماده موثره  و تاریخ تولید و تاریخ انقصاء آن مهم بودن و باید در زمان خرید فاکتور خرید و مهر کارشناس فنی در زیر فاکتور باشد.
 • در صورت امکان نداشتن در برداشتن پلاستیک خزانه ، می توان با استفاده از موتور سم پاش با فشار متوسط در دو طرف خزانه سم پاشی صورت گیرد
 • بیماری لکه قهوه ای در بیشتر موارد با بهبود شرایط آب و هوایی  و گرم شدن هوا و نیز بهبود جذب مواد غذایی توسط نشا برنج ، برطرف می شود.
 • استفاده از کود های زیستی در مرحله با استفاده از روش آبیاری و یا محلول پاشی بر اساس توصیه شرکت تولید کننده توصیه می شود.
 • استفاده از کود هایی مانند اسید آمینه ، اسید هیومیک ، کود پتاس و سلیس بالا در افزایش مقاومت گیاه در برابر شرایط نامساعد محیطی توصیه می شود.
 • در جهت افزایش جذب و کاهش PH خاک می توان از محلول ۲۰۰ سی­سی  اسید سلفوریک در ۱۰۰ لیتر آب به همراه کود های ۲۰-۲۰-۲۰ برای افزایش مقاومت گیاه در برابر بیماریها و رشد بهتر ، به خصوص در نشا جعبه ای توصیه می شود
 • در صورت گرم شدن هوا باید در روز آب خزانه خارج و در شب آبگیری شود . در صورت سرد بودن هوا بهتر است در شرایط اضطراری میزان سطح آب در خزانه بالا باشد تا یک حالت عایق در برابر سرما محیطی باشد. قابل توجه نکته مهم نصب دماسنج در خاک و نیز در سطح گیاه  برای ثبت حرارت می باشد. در حدود حداقل درجه حرارت برای گیاه برنج ۱۳ درجه و بهترین درجه ۲۵ درجه سانتیگراد می­باشد.
 • نکته مهم خودداری از هر گونه کودی دهی در حدود۵-۷ روز قبل از نشاکاری می­باشد. چون در صورت کود دهی زیاد سبب گیاه سوزی می شود. به خصوص مصرف کود اوره که سبب افزایش آمونیاک و گیاه سوزی بعد از نشاکاری می­شود.
 • ارتفاع نشا مناسب در حدود ۲۵-۳۰ سانتیمتر در نشا سنتی ودر کشت مکانیزه حداکثر۲۵ سانتیمتر می باشد.
 • از نکات منفی در خزانه مشاهد برگ سوزی در وروی خزانه می­باشد. چون در این نقطه مکان خروج هوای گرم می­باشد و نباید زیاد مورد توجه قرار گیرد.
 • استفاده از کود مرغی در خزانه سبب افزایش حاصلخیزی خاک می­شود. نکته مهم در استفاده از آن ، هوا دهی در روزهای گرم و آفتابی می باشد. میزان توصیه شده در حدود حداکثر ۳۰ کیلو در ۱۰۰متر مربع می باشد.( در خزانه ۳*۲۰ متر در حدود ۱۵ کیلو ) که باید در حدود یک هفته قبل از بذر پاشی به خاک اضافه و با آن مخلوط شود.

خزانه برنج ( فایلpower point

DSC04027

 

DSC04009 DSC04010 DSC04013 423829385_22461 421213424_147353 421934487_80903 DSC03789 421337663_126553 421932836_120496 421226533_126493 DSC03784 DSC03772 421901735_112173 421803841_111165

——————————-—————————————————————

۱۸/۱/۹۵

مدیریت خزانه و آشنایی با محصولات بیولوژیک  و نحوه مصرف آنها

DSC00086 DSC00088 DSC00103 DSC00109 DSC00116 DSC00119

———————————————————————————-

۲۵/۱/۹۴

پرورش نشاء

پرورش نشا  و اصول مهم در نشاکاری ( power point

 

به نام خدا

برگزاری کارگاه  آموزشی و ترویجی  پروژه F.F.S برنج  در سال زراعی ۹۵-۹۴

درروستای خردونکلا محمودآباد

در راستای همکاریهای مورد نظر با مدیریت هماهنگی ترویج  سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ، و مصوبات جلسه  مشترک با مسئولین ترویج شهرستان محمودآباد، نماینده معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور خصوص اجرای پروژه F.F.S در زمینه تولید محصول برنج ،

آقای مهندس نیک نژاد محقق معین روستای خردونکلا( یکی از سایت های الگویی مرکز هراز)، در تاریخ ۲۵ فروردین  ۱۳۹۵ اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی فنی و مهارتی با عنوان عملیات نشاکاری برنج، نمود. در این کارگاه آموزشی کوتاه مدت ترویجی با دعوت از مهندس رمضانپور ( کارشناس ارشد زراعت برنج از مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز) مباحث فنی خصوصیات نشا خوب و نحوه نشاکاری مکانیزه و سنتی برای کشاوزان پیشرو آن روستا بصورت مشارکتی  تدریس  گردید.

 موضوع کلاس : عملیات نشاکاری برنج

نحوه نشاکاری در کشت سنتی و مکانیزه ، تعداد نشا در متربع، عمق نشاکاری ، فاصله کشت ، خصوصیات نشا مناسب ، رنگ مناسب نشا، مدیریت مزرعه در روز نشاکاری……..

DSC00244DSC00259DSC00254DSC00249

 

——————————————————

۴/۲/۹۵

 

به نام خدا

برگزاری کارگاه  آموزشی و ترویجی  پروژه F.F.S برنج  در سال زراعی ۹۵-۹۴

درروستای خردونکلا محمودآباد

در راستای همکاریهای مورد نظر با مدیریت هماهنگی ترویج  سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ، و مصوبات جلسه  مشترک با مسئولین ترویج شهرستان محمودآباد، نماینده معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور خصوص اجرای پروژه F.F.S در زمینه تولید محصول برنج ،

آقای مهندس نیک نژاد محقق معین روستای خردونکلا( یکی از سایت های الگویی مرکز هراز)، در تاریخ ۴ اردبیهشت ماه  ۱۳۹۵ اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی فنی و مهارتی با عنوان عملیات انتقال نشاء و نشاکاری برنج نمود. در این کارگاه آموزشی کوتاه مدت ترویجی مباحث فنی خصوصیات نشاء خوب برنج و نحوه نشاکاری و چگونگی استفاده از کود های زیستی به صورت عملی و تئوری برای کشاوزان پیشرو آن روستا و کارشناسان و مدعوین جلسه ، بصورت مشارکتی  تدریس گردید.

 موضوع کلاس : عملیات نشاکاری برنج

نشاء خوب ( وزن- رنگ- ریشه دوانی- سن نشا- ارتفاع- عدم آلودگی به آفات و بیماریها)- نحوه و میزان استفاده از کود های زیستی- آموزش استفاده از فرمون و نحوه نصب در مزرعه و نحوه جمع آوری تعداد پروانه ساقه خوار-تقسیم بندی مزرعه آزمایشی

DSC00414 DSC00422 DSC00428 DSC00434DSC00434DSC00432DSC00428DSC00422DSC00419DSC00417DSC00414DSC00412DSC00411DSC00410

 

 

———————————————————————————–

۸/۲/۹۵

به نام خدا

برگزاری کارگاه  آموزشی و ترویجی  پروژه F.F.S برنج  در سال زراعی ۹۵-۹۴

درروستای خردونکلا محمودآباد

در راستای همکاریهای مورد نظر با مدیریت هماهنگی ترویج  سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران ، و مصوبات جلسه  مشترک با مسئولین ترویج شهرستان محمودآباد، نماینده معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور خصوص اجرای پروژه F.F.S در زمینه تولید محصول برنج ،

آقای مهندس نیک نژاد محقق معین روستای خردونکلا( یکی از سایت های الگویی مرکز هراز)، در تاریخ ۸ اردبیهشت  ۱۳۹۵ اقدام به برگزاری کارگاه آموزشی فنی و مهارتی با عنوان نحوه اجرای کرت های تحقیقاتی-ترویجی در مزرعه الگویی نمود. در این کارگاه آموزشی کوتاه مدت ترویجی همکاری پرسنل مرکز خدمات کلودی عملیات تقسیم بندی و توزیع و کودپاشی در کرتهای مورد نظر همراه با کشاورزان پایلوت مذکور  بصورت مشارکتی  تدریس و اجراء گردید.

 موضوع کلاس : عملیات اجرایی کرتهای آزمایشی

ترسیم نقشه کرت- تقسیم بندی- اندازه گیری کرت- محاسبه کود شیمایی و کود های زیستی- نصب تابلو- عملیات نشاکاری – ……

————————-

 

برنامه F.F.S   روستایخوردنکلا

مزرعه حاج آقا هدایتی ( کشاورز پیشرو – کارآفرین)

ابعاد مزرعه ………………….. در حدود ۱۰۰ متر

 • بحث و تبادل نظر در خصوص هدف از بذرگیری با کشاورز محترم ( لطفا بذر تهیه شود)
 • خالص سازی ( حذف انواع طارم هاشمی- صمدی – شمسی )
 • جدا نمودن فقط رقم گرده از طارم
 • توصیه کودی بر اساس آنالیز خاک  :
 • استفاده کود های زیستیNPK ) ( بر اساس توصیه دستور عمل فنی( لطفا تهیه شود )
 • کود اوره با درصد ازت ۴۶ درصد  به میزان ۵۰ کیلو ( ۱۵ کیلو پایه – ۱۵کیلو حداکثر ۱۰-۱۵ بعد از نشا کاری در مرحله شروع پنجه زنی- ۲۰ کیلو در حدود ۳۵-۴۰ روز بعد از نشا در مرحله شروع  زایشی  و بعد از زهکشی تابستانه در حد ترک خوردگی جزیی و بدون حضور آب  )
 • کود ترپیل با درصد فسفر خالص ۴۶ درصد ۵۰ کیلو در پایه
 • کود سولفات پتاس با درصد پتاس ۴۶ درصد ۵۰ کیلو ( ۲۰ کیلو پایه – ۲۰ کیلو حداکثر ۱۰-۱۵ بعد از نشا کاری در مرحله شروع پنجه زنی   – ۱۰کیلو در حدود ۳۵-۴۰ روز بعد از نشا در مرحله شروع  زایشی و بعد از زهکشی تابستانه در حد ترک خوردگی جزیی و بدون حضور آب    )
 • انتخاب بذر مناسب از مزرعه اصلی با سر خوشه کشیدن درمرداد سال قبل
 • سبک  و سنگین نمودن با میزان ۶-۸ کیلو نمک( ثبت چگالی آب ) در ۲۰ لیتر آب  و بلافاصله شستشو  بذر انتخاب شده با آب شیرین در چند مرتبه ( تهیه نمک و سطل و آب فراوان  و یک عدد تخم مرغ  و چگالی سنج که از مرکز تهیه خواهم کرد )

بعد از شستشو کامل و خیساندن به مدت ۲۴ ساعت در آب زلال و پر از اکسیژن  به  دو روش می توان ضد عفونی نمود   ۱- ابتدا بذر های خیسانده شده  در آب گرم ۴۵ درجه برای  دو دقیقه و بعد ده دقیقه در آب ۵۲ درجه قرار داده می شود و در ادمه برای جوانه نمودن به مدت  ۲۴ -۴۸ ساعت  این بذور ضد عفونی شده در یک محیط گرم و مرطوب قرار داده( درصد جوانه زنی در این روش ۷۰-۸۰ %  بوده  و در مرحله خروج جوانه اولیه در خزانه بذر پاشی صورت می گیرد.

—————————–

برنامه F.F.S   روستای خوردنکلا

مزرعه حاج آقا هدایتی ( کشاورز پیشرو – کارآفرین)

ابعاد مزرعه ………………….. در حدود ۱۰۰ متر

 • بحث و تبادل نظر در خصوص تولید محصول سالم
 • توصیه کودی بر اساس آنالیز خاک  :
 • استفاده کود های زیستیNPK بر اساس توصیه دستور عمل فنی( لطفا تهیه شود )
 • استفاده از کود مرغی بر اساس توصیه کودی در حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم در یک هکتار( تهیه کود مرغی برای ۱۰۰ متر مربع)
 • سبک و سنگین نمودن با میزان ۶-۸ کیلو نمک( ثبت چگالی آب ) در ۲۰ لیتر آب  و بلافاصله شستشو  بذر انتخاب شده با آب شیرین در چند مرتبه ( تهیه نمک و سطل و آب فراوان  و یک عدد تخم مرغ  و چگالی سنج که از مرکز تهیه خواهم کرد )
 • بعد از شستشو کامل و خیساندن به مدت ۲۴ ساعت در آب زلال و پر از اکسیژن به  دو روش می توان ضد عفونی نمود   ۱- ابتدا بذر های خیسانده شده  در آب گرم ۴۵ درجه برای  دو دقیقه و بعد ده دقیقه در آب ۵۲ درجه قرار داده می شود و در ادمه برای جوانه نمودن به مدت  ۲۴ -۴۸ ساعت  این بذور ضد عفونی شده در یک محیط گرم و مرطوب قرار داده و در مرحله خروج جوانه اولیه در خزانه بذر پاشی صورت می گیرد.  ۲- بعد مرحله سبک و سنگین نمودن به مدت ۲۴ ساعت در آب خیسانده شده و سپس ۲۴ ساعت در محلول ۴ درهزار قارچ کش ویتاواکس تیرام قرار داده شد و در ادامه در محیط گرم و مرطوب  قرار داده و در مرحله اول ظهور جوانه در خزانه بذر پاشی می شود ( تهیه سطل – ویتاواکس تیرام- پیمانه اندازه گیری پودر قارچکش )
 • جوانه دار نمودن در حد سینه کبوتری ( خروج فقط نوک ریشه چه از پوسته شالی )
 • میزان بذر کاملا سالم و پر به میزان چهار کیلوگرم ( وزن خشک ) در خزانه به ابعاد ۶۰ متر مربع ( ۶۶ گرم در متر مربع)
 • مراحل نگهداری در خزانه مانند شرایط سنتی بوده و در صورت لزوم می توان از کود های کامل  ماکرو-میکرو  برای تقویت نشا در در خزانه استفاده نموده
 • آموزش نشا خوب ( رنگ- شروع پنجه دهی – تعداد برگ- سن نشا – ارتفاع نشا )
 • کشت با فاصله در حدود ۲۰*۲۰ سانتیمتر و تک خال ( یک نشا در کپه ) و انتخاب بهترین نشا
 • خشک نمودن مزرعه در ۳۰ روز بعد از نشا و بعد از ۳-۵ روز ، و سپس آبیاری انجام شود
 • استفاده از کود های زیستی در مراحل کاشت بر اساس توصیه فنی
 • کنترل آفات و بیماریها با استفاده از سموم بیولوژبک ( – B.T تریکودرمین……)
 • برداشت در مرحله رسیدگی کامل   ( حداکثر کاهش رنگ  برای تسریع  در برداشت دستی)
 • موارد اندازه گیری
 • انتخاب تعدادی از نمونه مزرعه بر اساس تصادفی و کشت یک چوب در کنار آنها
 • نمودار رنگ برگ
 • شمارش تعداد پنجه
 • اندازه گیری ارتفاع
 • یاداشت شروع مرحله زایشی ( تغییر رنگ  کپه )
 • یادداشت برداری نحوه پر شدن خوشه
 • برداشت و آنالیز اجزای عملکرد ( وزن هزار دانه- نسبت دانه پر به پوک – تعداد دانه در خوشه- تعداد خوشه در مترمریع- …..)

———-

برنامه F.F.S   روستای خوردنکلا

مزرعه حاج آقا هدایتی ( کشاورز پیشرو – کارآفرین)

ابعاد مزرعه ………………….. در حدود ۱۰۰ متر

کشت مکانیزه  و وجین با دست
کشت مکانیزه و وجین با دستگاه
 • بحث و تبادل نظر در خصوص کشت مکانیزه و سنتی

 

 

 

 • استفاده کود های زیستی NPK بر اساس توصیه دستور عمل فنی( لطفا تهیه شود )
 • کود اوره با درصد ازت ۴۶ درصد  به میزان ۵۰ کیلو ( ۱۵ کیلو پایه – ۱۵کیلو حداکثر ۱۰-۱۵ بعد از نشا کاری در مرحله شروع پنجه زنی- ۲۰ کیلو در حدود ۳۵-۴۰ روز بعد از نشا در مرحله شروع  زایشی  و بعد از زهکشی تابستانه در حد ترک خوردگی جزیی و بدون حضور آب  )
 • کود ترپیل با درصد فسفر خالص ۴۶ درصد ۵۰ کیلو در پایه
 • کود سولفات پتاس با درصد پتاس ۴۶ درصد ۵۰ کیلو ( ۲۰ کیلو پایه – ۲۰ کیلو حداکثر ۱۰-۱۵ بعد از نشا کاری در مرحله شروع پنجه زنی   – ۱۰کیلو در حدود ۳۵-۴۰ روز بعد از نشا در مرحله شروع  زایشی و بعد از زهکشی تابستانه در حد ترک خوردگی جزیی و بدون حضور آب    )
 • انتخاب بذر مناسب از مزرعه اصلی با سر خوشه کشیدن درمرداد سال قبل
 • سبک  و سنگین نمودن با میزان ۶-۸ کیلو نمک( ثبت چگالی آب ) در ۲۰ لیتر آب  و بلافاصله شستشو  بذر انتخاب شده با آب شیرین در چند مرتبه ( تهیه نمک و سطل و آب فراوان  و یک عدد تخم مرغ  و چگالی سنج که از مرکز تهیه خواهم کرد )
 • بعد از شستشو کامل و خیساندن به مدت ۲۴ ساعت در آب زلال و پر از اکسیژن به  دو روش می توان ضد عفونی نمود   ۱- ابتدا بذر های خیسانده شده  در آب گرم ۴۵ درجه برای  دو دقیقه و بعد ده دقیقه در آب ۵۲ درجه قرار داده می شود و در ادمه برای جوانه نمودن به مدت  ۲۴ -۴۸ ساعت  این بذور ضد عفونی شده در یک محیط گرم و مرطوب قرار داده و در مرحله خروج جوانه اولیه در خزانه بذر پاشی صورت می گیرد.  ۲- بعد مرحله سبک و سنگین نمودن به مدت ۲۴ ساعت در آب خیسانده شده و سپس ۲۴ ساعت در محلول ۴ درهزار قارچ کش ویتاواکس تیرام قرار داده شد و در ادامه در محیط گرم و مرطوب  قرار داده و در مرحله اول ظهور جوانه در خزانه بذر پاشی می شود ( تهیه سطل – ویتاواکس تیرام- پیمانه اندازه گیری پودر قارچکش )
 • جوانه دار نمودن در حد سینه کبوتری ( خروج فقط نوک ریشه چه از پوسته شالی )
 • میزان بذر کاملا سالم و ۱۸۰ گرم در هر جعبه نشا ( تهیه سینی نشا )
 • مراحل نگهداری در خزانه مانند بر اساس دستورالعمل کشت مکانیزه و در صورت لزوم می توان از کود های کامل  ماکرو-میکرو  برای تقویت نشا در در خزانه استفاده نموده
 • آموزش نشا خوب ( رنگ- شروع پنجه دهی – تعداد برگ- سن نشا – ارتفاع نشا )
 • توزیع کود در خاک بر اساس دستور العمل ( تهیه ترازو و کودهای مورد نظر)
 • کشت با فاصله در حدود ۳۰*۱۶ سانتیمتر و انتخاب بهترین نشا
 • خشک نمودن مزرعه در ۳۰ روز بعد از نشا و بعد از ۳-۵ روز ، مصرف کود اروه و پتاس و سپس آبیاری انجام شود
 • برداشت در مرحله رسیدگی کامل   ( حداکثر کاهش رنگ  برای تسریع  در برداشت دستی)
 • موارد اندازه گیری
 • انتخاب تعدادی از نمونه مزرعه بر اساس تصادفی و کشت یک چوب در کنار آنها
 • نمودار رنگ برگ
 • شمارش تعداد پنجه
 • اندازه گیری ارتفاع
 • یاداشت شروع مرحله زایشی ( تغییر رنگ  کپه )
 • یادداشت برداری نحوه پر شدن خوشه
 • برداشت و آنالیز اجزای عملکرد ( وزن هزار دانه- نسبت دانه پر به پوک – تعداد دانه در خوشه- تعداد خوشه در مترمریع- …..)

————————————–

برنامه F.F.S   روستای خوردنکلا

مزرعه حاج آقا هدایتی ( کشاورز پیشرو – کارآفرین)

ابعاد مزرعه ………………….. در حدود ۱۰۰ متر

 • بحث و تبادل نظر در خصوص پتانسیل خاک
بدون کود پتاس

فقط اوره و تریپل

کامل  اوره+ فسفر+ پتاس
کانال آبیاری
بدون کود فسفر

فقط اوره و پتاس

بدون کود ازت

فقط تریپل و پتاس

 

 • استفاده کود های زیستی NPK بر اساس توصیه دستور عمل فنی( لطفا تهیه شود )
 • کود اوره با درصد ازت ۴۶ درصد  به میزان ۵۰ کیلو ( ۱۵ کیلو پایه – ۱۵کیلو حداکثر ۱۰-۱۵ بعد از نشا کاری در مرحله شروع پنجه زنی- ۲۰ کیلو در حدود ۳۵-۴۰ روز بعد از نشا در مرحله شروع  زایشی  و بعد از زهکشی تابستانه در حد ترک خوردگی جزیی و بدون حضور آب  )(  ترازو تهیه شود)
 • کود ترپیل با درصد فسفر خالص ۴۶ درصد ۵۰ کیلو در پایه
 • کود سولفات پتاس با درصد پتاس ۴۶ درصد ۵۰ کیلو ( ۲۰ کیلو پایه – ۲۰ کیلو حداکثر ۱۰-۱۵ بعد از نشا کاری در مرحله شروع پنجه زنی   – ۱۰کیلو در حدود ۳۵-۴۰ روز بعد از نشا در مرحله شروع  زایشی و بعد از زهکشی تابستانه در حد ترک خوردگی جزیی و بدون حضور آب    )
 • انتخاب بذر مناسب از مزرعه اصلی با سر خوشه کشیدن درمرداد سال قبل
 • سبک  و سنگین نمودن با میزان ۶-۸ کیلو نمک( ثبت چگالی آب ) در ۲۰ لیتر آب  و بلافاصله شستشو  بذر انتخاب شده با آب شیرین در چند مرتبه ( تهیه نمک و سطل و آب فراوان  و یک عدد تخم مرغ  و چگالی سنج که از مرکز تهیه خواهم کرد )
 • بعد از شستشو کامل و خیساندن به مدت ۲۴ ساعت در آب زلال و پر از اکسیژن به  دو روش می توان ضد عفونی نمود   ۱- ابتدا بذر های خیسانده شده  در آب گرم ۴۵ درجه برای  دو دقیقه و بعد ده دقیقه در آب ۵۲ درجه قرار داده می شود و در ادمه برای جوانه نمودن به مدت  ۲۴ -۴۸ ساعت  این بذور ضد عفونی شده در یک محیط گرم و مرطوب قرار داده و در مرحله خروج جوانه اولیه در خزانه بذر پاشی صورت می گیرد.  ۲- بعد مرحله سبک و سنگین نمودن به مدت ۲۴ ساعت در آب خیسانده شده و سپس ۲۴ ساعت در محلول ۴ درهزار قارچ کش ویتاواکس تیرام قرار داده شد و در ادامه در محیط گرم و مرطوب  قرار داده و در مرحله اول ظهور جوانه در خزانه بذر پاشی می شود ( تهیه سطل – ویتاواکس تیرام- پیمانه اندازه گیری پودر قارچکش- دماسنج )
 • جوانه دار نمودن در حد سینه کبوتری ( خروج فقط نوک ریشه چه از پوسته شالی )
 • میزان بذر کاملا سالم و پر به میزان چهار کیلوگرم ( وزن خشک ) در خزانه به ابعاد ۶۰ متر مربع ( ۶۶ گرم در متر مربع)
 • مراحل نگهداری در خزانه مانند شرایط سنتی بوده و در صورت لزوم می توان از کود های کامل  ماکرو-میکرو  برای تقویت نشا در در خزانه استفاده نموده
 • آموزش نشا خوب ( رنگ- شروع پنجه دهی – تعداد برگ- سن نشا – ارتفاع نشا )
 • توزیع کود در خاک بر اساس دستور العمل ( تهیه ترازو و کودهای مورد نظر)
 • کشت با فاصله در حدود ۲۰*۲۰ سانتیمتر و  سه نشا در یک کپه و انتخاب بهترین نشا
 • خشک نمودن مزرعه در ۳۰ روز بعد از نشا و بعد از ۳-۵ روز ، مصرف کود اروه و پتاس و سپس آبیاری انجام شود
 • برداشت در مرحله رسیدگی کامل   ( حداکثر کاهش رنگ  برای تسریع  در برداشت دستی)
 • موارد اندازه گیری
 • انتخاب تعدادی از نمونه مزرعه بر اساس تصادفی و کشت یک چوب در کنار آنها
 • نمودار رنگ برگ ( LCC )
 • شمارش تعداد پنجه
 • اندازه گیری ارتفاع
 • یاداشت شروع مرحله زایشی ( تغییر رنگ  کپه )
 • یادداشت برداری نحوه پر شدن خوشه
 • برداشت و آنالیز اجزای عملکرد ( وزن هزار دانه- نسبت دانه پر به پوک – تعداد دانه در خوشه- تعداد خوشه در مترمریع- …..)

مزرعه خردونکلا (word

DSC00256DSC00491DSC00494DSC00495DSC00505DSC00512DSC00513DSC00515DSC00524DSC00545DSC00548DSC00549DSC00551DSC00553DSC00559DSC00562DSC00570DSC00571DSC00574DSC00575DSC00583DSC00586

 

 

—————————————————-

۱۵/۲/۹۵

با سلام واحترام،  به استحضار می­رساند جلسه هشتم پروژه ترویجی سایت الگویی برنج، مورخه ۱۵/۲/۹۵ ، با موضوع مبارزه با علف های هرز با حضور محقق موضوعی ،مهندس عمران در روستای خوردونکلا برگزار گردید.

20160504_101617 4 2

—————————————————————————-

۵/۳/۹۵

در این جلسه با دعوت از خانم مهندس اسکو ( محقق موضوعی ) در مباحث آفت ساقه خوار و بیولوژی و نحوه کنترل آن توضیحات مبوسط داده شد

20160525_105116 20160525_105239

——————————————————————————–

 ۱۷/۳/۹۵

در بازدید از مزرعه حاج اقای هدایتی شاهد شروع مرحله زایشی و تشکیل خوشه اولیه و یک تغییر رنگ محسوس در به رنگ زردی بوده که نشان دهنده تغییرات مرحله رشد گیاهی از یک فار رویشی به زایشی بوده/ میزان توسعه رشد حداکثری داشته که نشان دهنده افزایش قدرت جذب مواد غذایی ماکرو و میکرو می باشد/ در جلسه مراحل تشکیل بلاست  و توسعه آن و نحوه کنترل آن توضیح داده شد / شکار پروانه ساقه خوار بسیار کم بوده که نشان دهنده عدم زمان مناسب برای مبازره بیولوژیک و راهسازی زنبور می باشد.

نحوه کنترل ساقه خوار ۱

نحوه کنترل ساقه خوار ۲

نحوه کنترل ساقه خوار ۳

امروز ریاست مدیریت جهاد کشاورزی محمودآباد از مرکز الگویی تولید محصول سالم بازدید داشته و در زمینه رونده کار از سوی مسولین گزارش مبسوط داده شد . از اهداف این پروژه کاهش مصرف سم و کود شیمیایی و  افزایش بهروری آب و افزایش بهروری کود و استفاده از کود های  و سموم بیولوژیک و بدست آوردن عملکرد قابل قبول می باشد.

 • بازدید مدیر جهاد کشاورزی محمود آباد به همراه کارشناسان مدیریت و مرکز خدمات کلوده
 • مصاحبه تلویزیونی با برنامه تلویزیونی روستا در مازنداران به عنوان کارشناس مزرعه الگویی تولید محصول سالم با  عنوان مزرعه سالم- کشاورز سالم- روستای سالم – جامعه سالم

————————————————–

در ادامه در بازدید از مزرعه اقای سیفی شاهد بودم که ایشان به دلیل خارج نمودن سریع آب از مزرعه تازه کود ازته داده شده سبب خروج سریع کود ازته از مزرعه و کاهش تاثیر پذیری آن شد و در نتیجه کرت بالا و پایین ایشان تفاوت رشد رویشی داشته. از سوی دیگر به مزرعه ایشان در حدود ۲۰ کیلو اوره و ۱۵ کیلو پتاس در ۵۰۰۰ داشتم

———————————————————

در بازدید از مزرعه اقای حیدری به دلیل مصرف بیش از حد  علفکش سبب گیاه سوزی و کوتاه ماندن و عدم توسعه یافتی ریشه شد. و به ایشان فقط توصیه کود ازته و نیز کود بارور ۱-۲-۳ برای افزایش بار میکروارگانیسم خاک مزرعه ایشان شد

 

20160606_104705 20160606_111622

——————————————————————–

۲۶/۳/۹۵ جلسه بیماریهای برنج و نحوه پیشگیری و کنترل آن  ( مدرس دکتر خسروی)

بیماری های مهم برنج و نحوه کنترل آن ها(   فایل pdf

 

20160615_103013 20160618_090227

 

——————————————

آموزش راتون ( بازرویش )

در راستای افزایش دانش و مهارت فنی کارشناسان شاغل در مراکز خدمات جهاد کشاورزی، کلاس آموزشی پرورش راتون به درخواست مدیریت جهاد کشاوری شهرستان محمودآباد در تاریخ           در مرکز خدمات کلوده برگزار گردید. مدرس این کلاس آقای مهندس مجید نیک نژاد کارشناس ارشد فن آوری تولید برنج ارگانیک مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز بودند.

در این کلاس در خصوص  مزیت نسبی راتون( رویش مجدد ) برنج نسبت به کشت مجدد،  تاثیر زمان برداشت و ارتفاع سطح برداشت در عمکلرد و تعداد پنجه، تاثیر گذاری کشت اصلی در عملکرد راتون ( خاک و گیاه) ، نسبت C/N در گره های مختلف بوته برنج ، نحوه پیش بینی عملکرد راتون، نحوه آبیاری ، نحوه تغذیه ریشه و برگ ، کنترل علف هرز ، آفات و بیماری به روش بیولوژیک ، و نحوه و زمان برداشت ، و در نهایت نحوه آنالیز اقتصادی و ….. بحث و تبادل نظر شد.

 

425216485_51650 425316108_51569

 

————————————————

عملیات برداشت

———————————————-

 

عملیات تبدیل در کارخانه شالیکوبی( نحوه خشک نمودن در سیستم مدرن و سنتی – رنگ و نحوه پولیش برنج – میزان سبوس و رنگ و برنج قهوه ای – بوجاری و جدا سازی نیم دانه و سرلاشه و برنج غیر هم تیپ- درصد نیم دانه و سورتینگ تجاری- کیسه گیری و بسته بندی – علت خالدار شدن برنج و تاثیر در عطر و بازار پسندی برنج – …….

IMG_20160905_233206 IMG_20160905_233143 20160906_153334 20160906_151258 20160906_152022 20160906_151248 20160906_150711 20160906_150746 20160906_150758 20160906_150811 20160906_150252 20160906_150210 20160906_150214 20160906_150225 20160906_150230 20160906_150238 20160906_145607 20160906_145418 20160906_145351 20160906_145412 20160906_145344 20160906_145307 20160906_145250 20160906_145330 20160906_145321 20160906_145314 20160906_145255

——————————————–

مراسم اختتمایه و تقدریر تشکر از اعضا کارگروه تولید محصول سالم و بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات در مراحل اجرا و به خصوص مشکل در کسب برند تولید محصول از سوی کشاورزی پیشرو پروژه ( حاج آقا هدایتی ) و وووووو

picture-002 picture-014 picture-045 picture-049 picture-131picture-070picture-036picture-004picture-122picture-130picture-094picture-113picture-116picture-117picture-119picture-120picture-130

مراسم اختتمایه سایت الگویی

پاور پونت سایت الگویی

پاور پونت سایت الگویی ۲

سایت الگویی

دفترچه سایت الگویی