Shape Shape

خاطرات روزمره در مزرعه سیب زمینی شیرین Memory in Majid organic field

Shape Shape
12/01/2022 02:25:48

خاطرات روزمره در مزرعه سیب زمینی شیرین Memory in Majid organic field

 
 
سرمای زمستان و دوخت  لحاف کرسی 
 
-------------------
 
ساخت تنور برای پخت نان محلی 
 
یک روز جمعه در جنگهای هیرگانی
 
-----------------
سلام 
یک روز زیبای پاییزی و قبل شب یلدا
 
 

----

یک روز زیبای پاییزی در مزارع شالیزاری مجموعه

------------

 

مسافرت به منطقه گردشگری نمونه در استان گیلان : ترویچ بوم گردی و اقتصاد روستا

پخت نان محلی  به همراه سید خانم در روستای نور( نان ریز محلی ) : ترویچ بوم گردی و اگروتوریسم و کشاورزی خانوادگی و توسعه اقتصاد روستا با مشارکت زنان فعال

 

سگهای زیبای

 

رویش یک قارچ زیبا

 

گلهای زیبای درخت ازگیل ژاپنی

 

نمونه برداری از مزرعه برای نفوذ پذیری و حاصلخیزی خاک.... در قبل از فصل کاشت سیب زمینی شیرین

لاک پشت شلوغ مجموعه ....

 

بسته بندی سفارش سیب زمینی شیرین و تارو  دوستان

 

 

گلخانه پیش رس نمودن سیب زمینی شیرین

 

تهیه کمپوست برای افزایش حاصلخیزی خاک مزرعه سیب زمینی شیرین  لطفا برای اطلاعات بیشتر به بخش آموزش تهیه کمپوست هوازی و غیر هوازی مراجعه نمایید.

 

 

رویش یک قارچ زیبا بر تنه درخت قظع شده کنار مزرعه سیب زمینی شیرین

مزرعه پروش ناگایمو و سیب زمینی شیرین و یام

 

 

حضور مجموعه مجید ارگانیک در جشنواره محصول سالم  در مدارس

 تنگه واشی در فیروزکوه

 

گلهای نیلوفر آبی 

لاک پشت شلوغ مجموعه

 

 

----------------

مار زیبا در مجموعه که در یک روز گرم پاییزی حمام آفتاب می گیرد