Shape Shape

خاطرات روزمره در مزرعه Memory in Majid organic field

Shape Shape
12/01/2022 02:25:48

خاطرات روزمره در مزرعه Memory in Majid organic field

kiwi and grape 
 
 
janiku plant in my office
 
walnut in beginning
 
 
 
werather  site
 
 
 
 
 
قو غاز  در مزرعه  مجید ارگانیک  ، پرورش یافته از
یک تخم غاز دو رگه دانمارکی در مجموعه
 
جنگهای زیبای هیرکانی واز
 
یک روز با دوستان عرب منطقه کیش
 
یک روز با ادوات سنگین
 
گل کیوی
 
 
میوه انگور در مرحله تشکیل اولیه
 
 
میوه گردو در مزرعه 
 
 
بامبو در مزرعه  و رشد 30 سانتیمتر در هر روز تا ارتفاع 9 متر
 
سرمای زمستان و دوخت  لحاف کرسی 
 
-------------------
 
ساخت تنور برای پخت نان محلی 
 
یک روز جمعه در جنگهای هیرگانی
 
-----------------
سلام 
یک روز زیبای پاییزی و قبل شب یلدا
 
 

----

یک روز زیبای پاییزی در مزارع شالیزاری مجموعه

------------

 

مسافرت به منطقه گردشگری نمونه در استان گیلان : ترویچ بوم گردی و اقتصاد روستا

پخت نان محلی  به همراه سید خانم در روستای نور( نان ریز محلی ) : ترویچ بوم گردی و اگروتوریسم و کشاورزی خانوادگی و توسعه اقتصاد روستا با مشارکت زنان فعال

 

سگهای زیبای

 

رویش یک قارچ زیبا

 

گلهای زیبای درخت ازگیل ژاپنی

 

نمونه برداری از مزرعه برای نفوذ پذیری و حاصلخیزی خاک.... در قبل از فصل کاشت سیب زمینی شیرین

لاک پشت شلوغ مجموعه ....

 

بسته بندی سفارش سیب زمینی شیرین و تارو  دوستان

 

 

گلخانه پیش رس نمودن سیب زمینی شیرین

 

تهیه کمپوست برای افزایش حاصلخیزی خاک مزرعه سیب زمینی شیرین  لطفا برای اطلاعات بیشتر به بخش آموزش تهیه کمپوست هوازی و غیر هوازی مراجعه نمایید.

 

 

رویش یک قارچ زیبا بر تنه درخت قظع شده کنار مزرعه سیب زمینی شیرین

مزرعه پروش ناگایمو و سیب زمینی شیرین و یام

 

 

حضور مجموعه مجید ارگانیک در جشنواره محصول سالم  در مدارس

 تنگه واشی در فیروزکوه

 

گلهای نیلوفر آبی 

لاک پشت شلوغ مجموعه

 

 

----------------

مار زیبا در مجموعه که در یک روز گرم پاییزی حمام آفتاب می گیرد