Shape Shape

کلاس آموزشی تولید محصول سالم F.F.S Farmer Fied School

Shape Shape
12/03/2022 02:02:16

کلاس آموزشی تولید محصول سالم F.F.S Farmer Fied School

 

rice cultivation  IPM

 

----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلاس

 

آموزشی با عنوان  اصول به زراعی در روستای خرمنکلا  شهرستان آمل برگزار شد
پیرو هماهنگی های به عمل آمده میان مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی آمل ، کلاس آموزشی با عنوان  اصول به زراعی در روستای خرمنکلا  شهرستان آمل برگزار شد با حضور کشاورزان تولید کننده و  با همراهی کارشناسان پهنه مرکز خدمات سرخرود  ، برگزار شد.
در این کلاس آموزشی که تدریس آن را مهندس مجید نیک نژاد کارشناس ارشد و سرپرست گروه تکنولوژی زراعی مرکز هراز برعهده داشت.
موضوعات مطرحه شده عبارت بودند از :
-    اهمیت نشا یا وزن  و سن مناسب در نشاکاری 
-    اهیمت بذر درافزایش کیفیت و عملکرد
-    اصول تولید بذر در سطح خود مصرفی 
-    اصول حاصلخیزی و تاثیر تقسیط کود ازته 
-    کنترل علف هرز با دستگاه وجین  و تاثیر در کنترل علف هرز و تهویه خاک 
-    این کارگاه در ظهر همان روز با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ به کار خود پایان داد.

 

----------------------------------

 

کارگاه آموزشی در چارمین کاروان بهره برداری الگوی کشت ملی محصولات زراعی با عنوان به زراعی برنج در روستای حاجیکلا سفلی برگزار شد 
پیرو هماهنگی های به عمل آمده میان مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی محمود اباد کارگاه آموزشی در چارمین کاروان بهره برداری الگوی کشت ملی محصولات زراعی با عنوان به زراعی برنج در روستای حاجیکلا سفلی با حضور کشاورزان تولید کننده و  با همراهی کارشناسان پهنه مرکز خدمات سرخرود  ، برگزار شد.
در این کلاس آموزشی که تدریس آن را مهندس مجید نیک نژاد کارشناس ارشد و سرپرست گروه تکنولوژی زراعی مرکز هراز برعهده داشت.
موضوعات مطرحه شده عبارت بودند از :
-    اهمیت کشت مکانیزه ، فاصله و عمق کاشت 
-    حاصلخیزی خاک و توصیه کود پایه و کو.د سرک 
-    آبیاری و اهمیت آبیاری تناوبی 
-    تنش آبی و راهکاری به زراعی در کاهش آن در کشت برنج
-    کنترل علف هرز  و توصیه فنی در افزایش تاثیر و کاهش مصرف

-    این کارگاه در ظهر همان روز با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ به کار خود پایان داد.
 

----------------------------------

کلاس آموزشی با عنوان  اصول به زراعی در روستای مسکون  شهرستان آمل برگزار شد
پیرو هماهنگی های به عمل آمده میان مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز، اداره آموزش و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی آمل ، کلاس آموزشی با عنوان  اصول به زراعی در روستای مسکون  شهرستان آمل برگزار شد با حضور کشاورزان تولید کننده و  با همراهی کارشناسان پهنه مرکز خدمات سرخرود  ، برگزار شد.
در این کلاس آموزشی که تدریس آن را مهندس مجید نیک نژاد کارشناس ارشد و سرپرست گروه تکنولوژی زراعی مرکز هراز برعهده داشت.
موضوعات مطرحه شده عبارت بودند از :
-    بررسی رنگ برگ با استفاده از  LCC در توصیه کود ازته
-    بررسی وضعیت آفت ساقه خوار  در مزرعه و روشهای پیشگیری 
-    بررسی مقایسه ای کشت سنتی و مکانیزه در تراکم کشت 
-    بررسی نحوه تولید بذر در شرایط کشاورز 
-    توصیه روش آبیاری تناوبی با استفاده از سیلندر 
-    این کارگاه در ظهر همان روز با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ به کار خود پایان داد.
 

 

کلاس آموزشی تولید محصول سالم

مباحث مطرحه شده : کشت تربچه   میزان بذر   فاصله کشت   زمان کشت   ارقام   کنترل بیولوژیک  آفات و بیماری   زمان برداشت  میزان عملکرد   نحوه خاک ورزی و آماده سازی ..  

 

-------------------------------

کلاس آموزش تولید محصول سالم در روستای سیرجارون با حضور کشاورزان پیشرو و کارشناسان پهنه در خصوص فرآیند تولید محصول سالم

--------------------------------------

کلاس آموزشی با محور نحوه پیش رس نمودن صیفی و سبزیجات در غیر فصل در کشت گیاه  خیار- تره - ریحان - نعنا- سبزیجات غده ای- .....

پاورپونت آموزشی

نحوه پیش رس نمودن صیفی و سبزیجات

گلخانه های پاکوتاه وبلند  در استان مازندران :

در گخانه با ابعاد 5 متر در عرض و 20 متر در طول و 1.7 در ارتفاع مخصوص کشت تربچه ارقامی مانند چریبل - کشت ریحان در فصل سرد- ادامه رشد نعنا در زمستان- پیش رس نمودن نشا بهاره - کشت سبزیجات برگی -.... از اهداف این سبک گلخانه می باشد.

در گلخانه بلند : کشت خیار و گوجه در پاییز و برداشت در اسفند و فروردین قابل توصیه در برخی نقاط مانند جویبار می باشد. لازم به ذکر بوده کشت طبقاتی توت فرنگی در این گلخانه دارای مزیت نسبی خوبی هست.

کشت خیار در گلخانه در استان مازندران :

واریته های جدیدی به نام   Parthenocarpic  خیار گلخانه ای که مخصوص کشت در فضای بسته می باشد یه بازار آمده است
میزان عملکرد این واریته 5-6 برابر واریته های هوای آزاد می باشد.که در حدود 20-30 کیلوگرم در یک دوره 4- 5 ماه می باشد.
اسکلت گلخانه از چوب-آهن-آلومینیم-...می باشد که چوب هزینه  و دوام کمتر  و آلومینیم هزینه و دوام بیشتری دارد.
فرم گلخانه به صورت کمانی-نیمه کمانی-هشتی  میباشد.

پوشش گلخانه از جنس پلی اتیلن می باشد که یک نوع آن در مقابل اشعه ماوراء بنفش U.V Resistantمقاوم است.
پوشش را در جهت عرض گلخانه و به پهنای 5-8 متر و هر لایه یه میزان نیم متر روی لایه قبلی قرار گیرد. و باید در خلاف جهت باد شروع به پلاستیک کشیدن روی گلخانه شویم.و درزها نباید در جهت باد غالب منطقه باشد.
شرایط محیطی گلخانه: در شب حدود 20 درجه و در روز در حدود 25 درجه باشد.افزایش درجه حرارت بیش از 20 درجه در شب سبب تنفس بیشتر  و کاهش مواد ذخیره ای گیاه می گردد.و در نتیجه شاخ و برگ گیاه زیاد و       بار دهی کاهش پیدا می کند.
کاهش حرارت سبب کاهش رشد بوته و بار دهی گیاه می گردد.و میوه کوچک و در کاهش ناگهانی حرارت سبب بد فرم شدن  تمام یا قسمتی از میوه میگردد.
بهترین روش برای گرم کردن گلخانه استفاده از لوله آب گرم می باشدکه با نصب 10 سانتیمتر بالاتر  از خاک سبب گرم شدن خاک و هوای گلخانه شده و سبب افزایش باردهی و ریشه گیاه می گردد

در تونلهای بلند پلاستیکی اغلب از کوره هوای گرم  Heaterاستفاده می شود.که در داخل و یا خارج از گلخانه نصب می گردد.
و با استفاده از لوله پلاستیکی دو لایه به قطر 30-50 سانتیمتر از یک طرف به کوره هوای گرم و از طرف دیگر به انتهای گلخانه ادامه دارد و هوا با فشار از سوراخهای به قطر 5 سانتیمتر در فواصل نیم متر از آن خارج می گردد. در صورت نصب هیتر در داخل گلخانه باید دود از طریق لوله به خارج از محیط گلخانه هدایت شود.
دماسنج: باید در نقاط مختلف گلخانه نصب شود.در ابتدای رشد بوته باید در ارتفاع هم سطح بوته آویزان شود. وهم زمان با رشد بوته به تدریج ارتفاع آن را از سطح گلخانه بیشتر کرد.بهتر می باشد از دماسنج ماکزیمم-مینیمم جهت ثبت درجه حرارت در زمانهای مختلف استفاده کرد.

تهویه و خنک کردن گلخانه: به سه دلیل تهویه ضروری است
1- پائین آوردن درجه حرارت 2- برای تعویض هوای گلخانه 3-برای کم کردن رطوبت نسبی و کاهش امراض قارچی
چنانچه درجه حرارت از 25 درجه بیشتر باشد به تدریج سبب کاهش باردهی می گردد.و در درجه حرارت 40 درجه بوته به صورت شدیدی تحت فشار می باشد.
هوای معمولی در حدود 3/0 در هزار گاز کربنیک دارد و به تدریج  در صورت بسته بودن گلخانه میزان غلظت آن کاهش پیدا می کند.
در گلخانه طی بررسیها مشاهده شد که با افزایش غلظت گاز کربنیک تا  PPm 1000 میزان عملکرد 2-3 برابر افزایش پیدا کرده است. 

بسیاری از قارچها برای جوانه زدن نیاز به رطوبت دارند .در گلخانه در صورت تهویه نامناسب سبب عرق کردن و فراهم شدن زمینه برای فعالیت قارچها می شود. و از سوی دیگر به دلیل کاهش نفوذ پذیری نور از پلاستیک به گلخانه سبب رشد رویشی بیش از حد و نازک و حساس شدن بوته ها به آفت و بیماریها می گردد.
بهترین خاک برای کشت خیار نوع سبک شنی-رسی و عمیق می باشد,که به طور دائم با کود دامی تقویت شده باشد.
ضد عفونی خاک :متداولترین روش استفاده از متیل برو ماید  
می باشد. که بعد از شخم عمیق و آبیاری و نرم کردن و پوشش خاک با پلاستیک  و تزریق گاز سبب ضدعفونی کامل خاک از تمام موجودات مفید و مضر می گردد.از روشهای دیگر استفاده از سم واپام-بنومیل-کاپتان-حرارت نور خورشید-.......

برای آبیاری نیاز به آب شیرین با هدایت الکتریکی حدود 8/0 میلی موس برای کشت خیار می باشد. بهترین روش برای آبیاری استفاده از سیستم قطره ای است,که به همراه می توان کود و سموم قابل حل در آب به بوته ها رساند. در این روش هر چه مدت آبیاری بیشتر باشد عرض و عمق آن بیشتر میگردد.
برای تهیه زمین طی مراحل زیر صورت می گیرد.
شخم عمیق-نرم کردن خاک- جمع آوری مواد زائد و ریشه علف هرز- اضافه کردن مواد آلی در حدود 10-15  کیلوگرم به اضافه کود شیمیایی  NPK به میزان 10 گرم در متر مربع  ,هر چند که باید در ابتدا آزمایش خاک صورت گیرد. 

کشت به صورت یک ردیفه و یا دو ردیفه صورت می گیرد.تراکم کشت به طور متوسط 2-8/1 بوته در متر مربع می باشد.بذر  معمولی به دلیل مشکل تلقیح در کشت گلخانه مناسب نمی باشد. و واریته جدید نیاز به تلقیح نمی باشد و اگر در شرایط کشت در هوای آزاد این واریته کشت شود به دلیل عدم آمادگی این واریته میزان بد شکلی در افزایش پیدا خواهد کرد.

انتخاب واریته مناسب بستگی به سلیقه مصرف کننده و شرایط محیطی دارد. معمولاً در هر منطقه 2-3 واریته را انتخاب و به صورت هم زمان کشت می کنند. تا در صورت تغییر شرایط محیطی یک مرتبه همه بوته ها آسیب وارد نشود.
کاشت بذر:کشت به دو صورت مستقیم و یا نشاء کاری می باشد. در زمان کشت بذر درجه حرارت باید در حدود 25-30 درجه باشد تا در حداقل زمان بذر جوانه بزند.    معمولاً  در رطوبت و گرمای مناسب بذر خیار در حدود 2-3 روز جوانه می زند و در صورت تاخیر باید علت سریعاً جستجو و رفع شود.
در مراحل اولیه رشد گیاه به آفات و بیماریها شدیداً حساس می باشد به همین دلیل باید پیشگیری بهتر از درمان می باشد.

آبیاری گلخانه می تواند به صورت نشتی و یا قطره ای باشد ولی سیستم قطره ای مناسبتر می باشد. در میزان و زمان آبیاری باید دقت صورت گیرد .( رطوبت مزرعه ای-درجه حرارت خاک و آب )
در خاک شنی دفعات آبیاری بیشتر و حجم آب در هر نوبت کمتر ,و در خاک رسی برعکس می باشد.
در گلخانه خیار جهت حداکثر استفاده از فضا به صورت داربستی پرورش داده می شوند. و جهت جوان نگه داشتن بوته هرس به صورت دائم باید صورت گیرد.و نسبت شاخ و برگ /باردهی باید حفظ شود.
در هرس باید تمام میوه و جوانه جانبی تا ارتفاع 50 سانتیمتر حذف شود. و در ارتفاع بالاتر بعد از یک برگ و میوه ,جوانه جانبی نوک چین شود. هدف از هرس نورگیری و گردش هوا در بین بوته ها و در داخل آن جهت گردش هوا می باشد. تا به وسیله سبب کاهش بیماری ...گردد

تغذیه بوته خیار
1- نیتروژن:که در صورت کمبود ازت ابتدا برگهای پائین بوته کم رنگ شده و در صورت ادامه کمبود رنگ تمام بوته به صورت یکنواخت زرد می شود. و در همین حال جوانه های انتهائی کوچک و کم رنگ و رشد عمومی گیاه کاهش پیدا می کند و میوه ها کوچک و کم رنگ شده و همچنین زیادی ازت نیز سبب تلخی میوه می گردد.
2-فسفر: در توسعه ریشه و باردهی و رشد گیاه تاثیر  زیادی دارد. و باید قبل از کاشت به خاک اضافه شود. کمبود فسفر به آسانی قابل تشخیص نمی باشد و در مجموع کوچک ماندن برگهای انتهائی و ظهور لکه های قهوه ای کوچک روی برگهای پیر از علائم شدید آن می باشد.

3- پتاس: از عناصر مهم در تغذیه گیاه می باشد. و از علائم کمبود آن زرد شدن حاشیه برگهای مسن تر و در صورت شدت کمبود ,زردی به داخل برگ نیز سرایت می کند و حاشیه برگها علائم سوختگی را نشان می دهد.
4- منیزیم: در کشت خیار گلخانه ای کمبود آن بسیار شایع می باشد. از علائم کمبود  زرد شدن فاصله بین رگبرگها از خارج به داخل  در برگهای مسن می باشد. و در ادامه در قسمتهای زرد شده لکه های قهوای ظاهر شده و به تدریج سبب سوختگی برگ می گردد.
5-آهن:در خاکهای قلیائی که PH   آن بالاتر از 8 داشته باشد آهن موجود  در خاک به صورت غیر محلول در می آید. و از علائم آن زردی برگها ی تازه و جوان و سبز باقی ماندن رگبرگها و به تدریج زردی از نوک به انتها ساقه توسعه پیدا می کند.  

نحوه کود دادن : بهترین روش حل کردن کودها  در آب  و سپس به همراه آبیاری به گیاه رسانده شود. در روش دیگر ابتدا کود را با خاک مخلوط کرده و سپس آبیاری صورت می گیرد